پادکست های آرخه
LISTEN TO ARKHEH PODCAST NOW!
کنسرت مهران حیدر زاده
Arkheh - تهران
7 شهریور 13998 ساعت 20:30
خرید بلیت
نشست تخصصی بازیگری
تماشاخانه سپند - تهران
جمعه 13 اردیبهشت ساعت 13 الی 17
خرید بلیت
نمایش "کلفت ها"
تماشاخانه سپند - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
تماشاخانه سپند - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از 27 فروردین 1398
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
چهارشنبه 28 فروردین
خرید بلیت
کنسرت رضا گلزار یاسوج
سالن نمایشگاه بین المللی - یاسوج
پیش فروش از تیرماه 1398
به زودی ...
نمايش " روز از نو روز از نو "
تماشاخانه سپند - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
تماشاخانه سپند - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
تماشاخانه سپند - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
تماشاخانه سپند - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
تماشاخانه سپند - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
28 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
تماشاخانه سپند - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
تماشاخانه سپند - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
تماشاخانه سپند - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "خاکستر به خاکستر"
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس - تهران
پیش فروش از اردیبهشت 1398
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از خردادماه 1398
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از تیرماه 1397
به زودی ...
جاده قدیم
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - تهران
پیش فروش از آذر ماه
به زودی ...
نمایش تابوت خانه خاموش
تالار وحدت - تهران
بهمن و اسفند97
خرید بلیت
ملکه چهارم آگوست
تماشاخانه سپند - تهران
تیر و مرداد ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
تماشاخانه سپند - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " پلیکان "
تماشاخانه سپند - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
راز و رمز بازی تک نفره
arkheh 5 - تهران
16 لغایت 23 مرداد ماه
خرید بلیت
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
Arkheh - شیراز
22 و 23 تیرماه / ساعت 12 الی 15
خرید بلیت
ورکشاپ بازیگری " امیر پورکیان"
در انتظار - مشهد
مرداد ماه 1398
خرید بلیت
کنسرت گروه موسیقی مارال
Arkheh - تهران
27 تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۰
خرید بلیت
بررسی سینمای "استنلی کوبریک"
تماشاخانه سپند - تهران
مرداد ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری پست مدرن
در انتظار - تهران
تیر و مرداد 1398
خرید بلیت
تور گردشگری هنری یک روزه در تهران
در انتظار - تهران
تیرماه 1398
خرید بلیت
استندآپ کمدی "نیما شعبان نژاد"
ARKHEH 1 - مهاباد
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 18:00
خرید بلیت
ورکشاپ بازیگری "شهر بوکان"
Arkheh - آذربایجان غربی "بوکان"
21 تیرماه
خرید بلیت
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
تماشاخانه سپند - تهران
12، 13 و 14 تیر ماه 1398
خرید بلیت
The Shawshank Redemption
تماشاخانه سپند - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
تماشاخانه سپند - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
سریال "هیولا"
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
تماشاخانه سپند - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
تماشاخانه سپند - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
تماشاخانه سپند - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
تماشاخانه سپند - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
چهارشنبه 28 فروردین
خرید بلیت
نمایش "خاکستر به خاکستر"
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس - تهران
پیش فروش از اردیبهشت 1398
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از خردادماه 1398
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از تیرماه 1397
به زودی ...
نمایش تابوت خانه خاموش
تالار وحدت - تهران
بهمن و اسفند97
خرید بلیت
ملکه چهارم آگوست
تماشاخانه سپند - تهران
تیر و مرداد ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
سریال "هیولا"
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
تماشاخانه سپند - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
تماشاخانه سپند - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
تماشاخانه سپند - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
تماشاخانه سپند - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
تماشاخانه سپند - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " پلیکان "
تماشاخانه سپند - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
28 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
تماشاخانه سپند - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "کلفت ها"
تماشاخانه سپند - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
تماشاخانه سپند - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
نمايش " روز از نو روز از نو "
تماشاخانه سپند - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
تماشاخانه سپند - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
تماشاخانه سپند - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
تماشاخانه سپند - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
تماشاخانه سپند - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
تماشاخانه سپند - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
تماشاخانه سپند - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
تماشاخانه سپند - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
جاده قدیم
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - تهران
پیش فروش از آذر ماه
به زودی ...
کنسرت مهران حیدر زاده
Arkheh - تهران
7 شهریور 13998 ساعت 20:30
خرید بلیت
کنسرت گروه موسیقی مارال
Arkheh - تهران
27 تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۰
خرید بلیت
کنسرت رضا گلزار یاسوج
سالن نمایشگاه بین المللی - یاسوج
پیش فروش از تیرماه 1398
به زودی ...
راز و رمز بازی تک نفره
arkheh 5 - تهران
16 لغایت 23 مرداد ماه
خرید بلیت
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
Arkheh - شیراز
22 و 23 تیرماه / ساعت 12 الی 15
خرید بلیت
ورکشاپ بازیگری " امیر پورکیان"
در انتظار - مشهد
مرداد ماه 1398
خرید بلیت
بررسی سینمای "استنلی کوبریک"
تماشاخانه سپند - تهران
مرداد ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری پست مدرن
در انتظار - تهران
تیر و مرداد 1398
خرید بلیت
ورکشاپ بازیگری "شهر بوکان"
Arkheh - آذربایجان غربی "بوکان"
21 تیرماه
خرید بلیت
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
تماشاخانه سپند - تهران
12، 13 و 14 تیر ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از 27 فروردین 1398
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
تماشاخانه سپند - تهران
جمعه 13 اردیبهشت ساعت 13 الی 17
خرید بلیت
The Shawshank Redemption
تماشاخانه سپند - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
استندآپ کمدی "نیما شعبان نژاد"
ARKHEH 1 - مهاباد
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 18:00
خرید بلیت
تور گردشگری هنری یک روزه در تهران
در انتظار - تهران
تیرماه 1398
خرید بلیت