رستگاری در شاوشنک The Shawshank Redemption
برج آزادی - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
برج آزادی - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
کنسرت رضا عجمی
برج آزادی - تهران
هفتم اسفند ماه
خرید بلیت
نمايش " روز از نو روز از نو "
برج آزادی - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
برج آزادی - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
برج آزادی - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
برج آزادی - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
برج آزادی - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
برج آزادی - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
چهارشنبه 28 فروردین
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
برج آزادی - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
کنسرت موسیقی گروه یلدا
Arkheh.3 - تهران
26 دی ماه 1397
خرید بلیت
نمایش "خاکستر به خاکستر"
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
Arkheh - تهران
پیش فروش از اردیبهشت 1398
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از خردادماه 1398
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از تیرماه 1397
به زودی ...
گرگ بازی
برج آزادی - تهران
30 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
کنسرت رضا گلزار جزیره قشم
سالن نمایشگاه بین المللی - جزیره قشم
5 اردیبهشت ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
برج آزادی - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
تصادف قطار 5:25
برج آزادی - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
برج آزادی - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
برج آزادی - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
برج آزادی - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
برج آزادی - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
برج آزادی - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " پلیکان "
برج آزادی - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
28 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
برج آزادی - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "کلفت ها"
برج آزادی - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
چهارشنبه 28 فروردین
خرید بلیت
نمایش "خاکستر به خاکستر"
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
Arkheh - تهران
پیش فروش از اردیبهشت 1398
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از خردادماه 1398
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از تیرماه 1397
به زودی ...
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
تصادف قطار 5:25
برج آزادی - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
برج آزادی - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
برج آزادی - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
برج آزادی - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
برج آزادی - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
برج آزادی - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " پلیکان "
برج آزادی - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
28 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
برج آزادی - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "کلفت ها"
برج آزادی - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
برج آزادی - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
نمايش " روز از نو روز از نو "
برج آزادی - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
برج آزادی - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
برج آزادی - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
برج آزادی - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
برج آزادی - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
برج آزادی - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
برج آزادی - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
برج آزادی - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
گرگ بازی
برج آزادی - تهران
30 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
کنسرت رضا گلزار جزیره قشم
سالن نمایشگاه بین المللی - جزیره قشم
5 اردیبهشت ماه 1398
خرید بلیت
کنسرت رضا عجمی
برج آزادی - تهران
هفتم اسفند ماه
خرید بلیت
کنسرت موسیقی گروه یلدا
Arkheh.3 - تهران
26 دی ماه 1397
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
رستگاری در شاوشنک The Shawshank Redemption
برج آزادی - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.