پادکست های آرخه
LISTEN TO ARKHEH PODCAST NOW!
کارگردانی تئاتر
در انتظار - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "کلفت ها"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمايش " روز از نو روز از نو "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نشست تخصصی بازیگری
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
مجموعه آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
جاده قدیم
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - تهران
پیش فروش از آذر ماه
به زودی ...
نمایش تابوت خانه خاموش
تالار وحدت - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
ملکه چهارم آگوست
مجموعه آرخه - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایش " پلیکان "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
مجموعه آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
کارگردانی سینما
در انتظار - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
The Shawshank Redemption
مجموعه آرخه - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نویسندگی
در انتظار - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
تدوین، عکاسی، فیلم برداری و گرافیک
در انتظار - تهران
شروع دوره از مهر و آبان 1398
خرید بلیت
دوره بلندمدت بازیگری
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
راز و رمز بازی تک نفره
arkheh 5 - تهران
1 لغایت 6 آبان ماه
خرید بلیت
ورکشاپ بازیگری " امیر پورکیان"
در انتظار - مشهد
آبان ماه 1398
خرید بلیت
کنسرت گروه موسیقی مارال
Arkheh - تهران
27 تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۰
خرید بلیت
بررسی سینمای "استنلی کوبریک"
مجموعه آرخه - تهران
مرداد ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری پست مدرن
در انتظار - تهران
تیر و مرداد 1398
خرید بلیت
تور گردشگری هنری یک روزه در تهران
در انتظار - تهران
تیرماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
مجموعه آرخه - تهران
12، 13 و 14 تیر ماه 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
سریال "هیولا"
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
مجموعه آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
مجموعه آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
مجموعه آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایش تابوت خانه خاموش
تالار وحدت - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
ملکه چهارم آگوست
مجموعه آرخه - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
سریال "هیولا"
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
مجموعه آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
مجموعه آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
مجموعه آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
مجموعه آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
مجموعه آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " پلیکان "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "کلفت ها"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمايش " روز از نو روز از نو "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
جاده قدیم
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - تهران
پیش فروش از آذر ماه
به زودی ...
کنسرت گروه موسیقی مارال
Arkheh - تهران
27 تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۰
خرید بلیت
کارگردانی تئاتر
در انتظار - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
کارگردانی سینما
در انتظار - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
نویسندگی
در انتظار - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
تدوین، عکاسی، فیلم برداری و گرافیک
در انتظار - تهران
شروع دوره از مهر و آبان 1398
خرید بلیت
دوره بلندمدت بازیگری
arkheh 5 - تهران
مهر و آبان ماه 1398
خرید بلیت
راز و رمز بازی تک نفره
arkheh 5 - تهران
1 لغایت 6 آبان ماه
خرید بلیت
ورکشاپ بازیگری " امیر پورکیان"
در انتظار - مشهد
آبان ماه 1398
خرید بلیت
بررسی سینمای "استنلی کوبریک"
مجموعه آرخه - تهران
مرداد ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری پست مدرن
در انتظار - تهران
تیر و مرداد 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
مجموعه آرخه - تهران
12، 13 و 14 تیر ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
مجموعه آرخه - تهران
مهر و آبان ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
The Shawshank Redemption
مجموعه آرخه - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
تور گردشگری هنری یک روزه در تهران
در انتظار - تهران
تیرماه 1398
خرید بلیت