پادکست های آرخه
LISTEN TO ARKHEH PODCAST NOW!
تور گردشگری هنری یک روزه در تهران
در انتظار - تهران
تیرماه 1398
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
آرخه - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
چهارشنبه 28 فروردین
خرید بلیت
کنسرت رضا گلزار یاسوج
سالن نمایشگاه بین المللی - یاسوج
پیش فروش از خرداد ماه 1398
به زودی ...
نمايش " روز از نو روز از نو "
آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
آرخه - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نشست تخصصی بازیگری
آرخه - تهران
جمعه 13 اردیبهشت ساعت 13 الی 17
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
آرخه - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
آرخه - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
آرخه - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "خاکستر به خاکستر"
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس - تهران
پیش فروش از اردیبهشت 1398
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از خردادماه 1398
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از تیرماه 1397
به زودی ...
جاده قدیم
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - تهران
پیش فروش از آذر ماه
به زودی ...
نمایش تابوت خانه خاموش
تالار وحدت - تهران
بهمن و اسفند97
خرید بلیت
ملکه چهارم آگوست
آرخه - تهران
تیر و مرداد ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از 27 فروردین 1398
به زودی ...
نمایش "کلفت ها"
آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
استندآپ کمدی "نیما شعبان نژاد"
ARKHEH 1 - مهاباد
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 18:00
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ورکشاپ بازیگری "شهر بوکان"
Arkheh - آذربایجان غربی "بوکان"
پیش فروش از 22 تیرماه
به زودی ...
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
آرخه - تهران
12، 13 و 14 تیر ماه 1398
خرید بلیت
The Shawshank Redemption
آرخه - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
سریال "هیولا"
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " پلیکان "
آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
28 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
arkheh 5 - تهران
چهارشنبه 28 فروردین
خرید بلیت
نمایش "خاکستر به خاکستر"
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایش "تنفس در سرزمین لیز"
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
نمایشنامه خوانی آثار بهرام بیضایی
فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس - تهران
پیش فروش از اردیبهشت 1398
به زودی ...
نمایش رستاخیز تنهایی و جنون
در انتظار - تهران
پیش فروش از خردادماه 1398
به زودی ...
نمایش خواب برهنه برف
Arkheh - تهران
پیش فروش از تیرماه 1397
به زودی ...
نمایش تابوت خانه خاموش
تالار وحدت - تهران
بهمن و اسفند97
خرید بلیت
ملکه چهارم آگوست
آرخه - تهران
تیر و مرداد ماه ۱۳۹۸
خرید بلیت
نمایش خرده خیانت های زناشوهری
Arkheh - تهران
پیش فروش از خرداد 1398
به زودی ...
پنج شیر
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
حواله پستی
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
فرودگاه آتاتورک
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
اتاق خانم
arkheh 5 - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
پروژه های بدون نام جفر دشتی
arkheh 5 - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
مراتب مرگ مهتاب
arkheh 5 - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
ایستگاه آخر
arkheh 5 - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
سریال "هیولا"
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
نمایش " اولئانا "
آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " مراسم زار "
آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " مده آ "
آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: مده آ
arkheh 5 - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش: یک ملاقه خون
آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
سرباز وظیفه کله سفید
آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " پلیکان "
آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " فِیک "
arkheh 5 - تهران
28 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " سکوت "
آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "کلفت ها"
آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " هیچهایک "
آرخه - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
نمايش " روز از نو روز از نو "
آرخه - تهران
29 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "چهل لم "
آرخه - تهران
28 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " ادیپوس "
آرخه - تهران
27 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش " نیلوفر آبی "
arkheh 5 - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش " زاویه"
آرخه - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش "هدیه"
آرخه - تهران
24 فروردین ماه 98
خرید بلیت
نمایش "ملکه زیبایی لینین"
آرخه - تهران
25 فروردین ماه 1398
خرید بلیت
یک لیوان آب میل کنید
آرخه - تهران
26 فروردین 1398
خرید بلیت
نمایش مدت زمان یک نوسان ...
آرخه - تهران
25 فروردین 1398
خرید بلیت
جاده قدیم
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی - تهران
پیش فروش از آذر ماه
به زودی ...
کنسرت رضا گلزار یاسوج
سالن نمایشگاه بین المللی - یاسوج
پیش فروش از خرداد ماه 1398
به زودی ...
ورکشاپ بازیگری "شهر بوکان"
Arkheh - آذربایجان غربی "بوکان"
پیش فروش از 22 تیرماه
به زودی ...
کارگاه بازیگری "بداهه پردازی و خلق کاراکتر"
آرخه - تهران
12، 13 و 14 تیر ماه 1398
خرید بلیت
کارگاه بازیگری میترا خواجه ئیان
arkheh 5 - تهران
پیش فروش از 27 فروردین 1398
به زودی ...
نشست تخصصی بازیگری
آرخه - تهران
جمعه 13 اردیبهشت ساعت 13 الی 17
خرید بلیت
The Shawshank Redemption
آرخه - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در میان ستارگان " interstellar "
arkheh 5 - تهران
اردیبهشت 1398
خرید بلیت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
استندآپ کمدی "نیما شعبان نژاد"
ARKHEH 1 - مهاباد
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 18:00
خرید بلیت
تور گردشگری هنری یک روزه در تهران
در انتظار - تهران
تیرماه 1398
خرید بلیت