اطلاعات تکمیلی نمایش " ادیپوس "

نمایش ادیپوس
استاد راهنما:
خانم دکتر منیژه محامدی
طراح و کارگردان: مرتضی صفری
بازیگران: ابراهیم مختومی، سارا ثاقب، اسماعیل احمدی، فائزه قربانپور، محسن حسن زاده،  مهدی صداقتی

درباره نمایش: 

تقدیر چنین مقرر کرده‌است که ادیپ شهریار پدر خود را بکشد و با مادر خویش هم بستر شود. این حکم را پدر و مادر ادیپ دریافته‌اند و برای گریختن از آن ، ادیپ کودک را به چوپانی می‌سپارند که جانش را بگیرد. ریختن خون ، بر چوپان ساده دل نیز آسان نیست و او را به چوپانی دیگر از دیار «کرینت» می‌سپارد. شبان دوم او را نزد شاه کشور خود می‌برد و کودک در دربار این شاه بزرگ می‌شود. ادیپ در دوران جوانی به وسیلهٔ هاتفان از سرنوشت خود آگاه می‌شود و چون پدرخوانده و مادرخوانده‌اش را پدر و مادر حقیقی خود می‌پندارد، برای گریز از سرنوشت از دیار آنان می‌گریزد. در راه به گردونهٔ پیرمردی می‌رسد و پس از گفتگو مختصر، پیرمرد را (که پدر واقعی او بوده) می‌کشد و به سوی شهر «تب» پیش می‌تازد بر دروازهٔ این شهر از دیرگاه ابوالهولی است که از مردمان معمائی می‌پرسد و چون آنان در پاسخ در می‌مانند طعمهٔ مرگ می‌شوند. ادیپ معمای ابوالهول (نماینده تقدیر) را فاتحانه جواب می‌گوید و ابوالهول مقهور بر خاک می‌افتد. ساکنان شهر تب به پاس این گره‌گشائی، شهریاری دیار خود را به ادیپ می‌بخشند و دست ملکهٔ شهر (مادر ادیپ) را در دست او می‌گذارند. پس از سال‌ها فرمانروائی مرگ و طاعون بر این شهر فرود می‌آید و چون ادیپ سبب این فاجعه را از معبد کاهنان آپولو می‌پرسد، پاسخ می‌شنود که گناهکار باید از میانه برخیزد، گناهکاری که پدر خود را کشته و با مادر، هم‌بستر شده‌است .ادیپ در جستجوی این گناهکار پلید سرانجام به خود می‌رسد و چشمهای جهان بین خویش را بر می‌کند.

قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه A
قیمت بلیت 20,000 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: آدرس: خیابان کریم خان زند، آبان جنوبی(عضدی جنوبی) خیابان سپند. "تماشاخانه سپند"

تلفن محل برگزاری: 88993553