اطلاعات تکمیلی نمايش " روز از نو روز از نو "

نمايش " روز از نو روز از نو "
استاد راهنما: مسعود موسوی

نويسنده: داريو فو
كارگردان: عمادرضايی جعفرآبادی
بازيگر: مهسا ظفری
مدت زمان اجرا: ٣٠ دقيقه
دانشگاه: تهران مركز
خلاصه نمایشنامه: زنی خودش و زنانگی اش را در دنيای ماشينيی عصر جديد گم كرده ..

قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه A
قیمت بلیت 20,000 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: آدرس: خیابان کریم خان زند، آبان جنوبی(عضدی جنوبی) خیابان سپند. "تماشاخانه سپند"

تلفن محل برگزاری: 88993553