اطلاعات تکمیلی نمایش " فِیک "

نمایش " فِیک "
استاد راهنما: استاد حامد شفیع خواه
نویسنده و کارگردان: حنانه جعفری نژاد
بازیگران: مهدیس حیدری، مریم نجاتی پور، حنانه جعفری نژاد، سعید مطلبی پور، حسین مهدوی، عباس رضایی

طراح گریم: نشاط رحمتی خامنه
طراح پوستر: امیر صادقی

 

زمان: چهارشنبه 20 اردیبشهت 98
ساعت 17
مکان:  گالری برج آزادی

 

طرح داستان:
موضوع بر سر فِیک بودن انسان های اطراف ما و حتی خودمان است، انسان هایی که همگی برای به دست آوردن موقعیت خوب، شهرت، پول و... دست به رفتارهای فِیک میزنند و همگی نقاب بر صورت دارند. این افراد در موقعیت های مختلف ممکن است رفتارهایی از خود نشان دهند که برای شما قابل باور نباشد...

سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه A
قیمت بلیت 20,000 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: در متن بلیت آدرس محل برگزاری موجود است

تلفن محل برگزاری: 88993552