اطلاعات تکمیلی نمایش: مده آ

نمایش مده آ
استاد راهنما: کیومرث مرادی
نام نویسنده: علی زمانی براساس نمایشنامه مده آ اثر اوریپید

کارگردان: علی زمانی
دانشگاه: هنر و معماری (آزاد)
بخش اجرا: صحنه ای
 دستیار کارگردان: مبینا سمیعی
در هر اجرا یک مخاطب

سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه A
قیمت بلیت 20,000 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: در متن بلیت آدرس محل برگزاری موجود است

تلفن محل برگزاری: 88993552