اطلاعات تکمیلی ملکه چهارم آگوست

رضا افشار، ملیکا کیارستمی، علیرضا اسلام پناه، شیوا پرویزی، روشنک رضایی مهر، ماتیسا مروتی، فرشید شایسته، سورونا ایرانی، ندا دهشیری، هستی تیشه گران، پگاه رکن آبادی، آرمان وحیدی و مایسا مهدیانی

قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه B
قیمت بلیت 10 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 10 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 200 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: آدرس: خیابان کریم خان زند، آبان جنوبی(عضدی جنوبی) خیابان سپند. "تماشاخانه سپند"

تلفن محل برگزاری: 88993553