برای خرید بلیت ٬ ثبت نام نمایید:

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: نشانی: خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی تلفن: ۶۶۷۰۵۱۰۱

تلفن محل برگزاری: 66705101