اطلاعات تکمیلی تور گردشگری هنری یک روزه در تهران

دورهمی هنری:

رفتن به گالری: اولین برنامه روز رفتن به گالری با حضور صاحب آثار می باشد و همچنین گفتگو در کافه کالری با وی در خصوص آثار ارائه شده در گالری

تئاتر: رفتن به تئاتر و هم نشینی صمیمی با کارگردان پس از اجرا و گفتگوی جمعی پیرامون اجرا

سینما: اکران فیلم ویژه تور همچنین نشست با کارگردان فیلم پس از تماشای فیلم و گفتگو با وی
کنسرت: رفتن به کنسرت جهت طراوت و شادابی تور

شب شعر: در پایان در کافه با حضور شاعران نیز شب شعری خواهد بود و گپ و گفت در مورد ادبیات

  با حضور یک هنرمند شاخص به عنوان لیدر تور  

پذیرایی: صبحانه، ناهار و شام

برای خرید بلیت ٬ ثبت نام نمایید:

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: درانتظار

تلفن محل برگزاری: 88