اطلاعات تکمیلی بررسی سینمای "استنلی کوبریک"

اکران فیلم "اودیسه" بررسی جهان فلسفی سینمای استنلی کوبریک 

سرپرست کارگاه: محمد بلقدر    

مبلغ: ۴۰/۰۰۰ تومان 

ظرفیت محدود

 

برای خرید بلیت ٬ ثبت نام نمایید:

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: آدرس: خیابان کریم خان زند، آبان جنوبی(عضدی جنوبی) خیابان سپند. "تماشاخانه سپند"

تلفن محل برگزاری: 88993553