اطلاعات تکمیلی دوره بلندمدت بازیگری

  • شرح دوره آموزشی:

این دوره آموزشی از سطح پایه تا سطح حرفه ای برای هنرجویان مرور می شود، کمپانی آرخه در این دوره های آموزشی با شیوه خود و با تکیه بر امکانات خود این هنرجویان را در مسیر آموزش و همچنین سرمایه گذاری چند ساله روی آنها خواهد داشت و سپس آنها را همزمان با آموزش و پس از آموزش درگیر پروژه های حرفه ای خود در حوزه تئاتر، سینما خواهد کرد. 

نکته مهم درباره اهداف مد نظر کمپانی آرخه برای هنرجویان:

این دوره های آموزشی مقدمه چینی و طرح ریزی برای چشم انداز روشن برای هنرجویان گرانقدر است. نکته بسیار مهم این است که ما قصد نداریم این دوره ها مبتنی بر اساتید باشد و صرفا آموزش، بلکه مبتنی بر هدف و رسیدن به نتیجه باشد و کاریابی و ایجاد پروژه و آینده ای در این رشته را مد نظر دارد. آرخه در نظر دارد که برای این هنرجویان برنامه ریزی چند ساله داشته باشد و در مسیر آموزش، معرفی آنها به پروژه و شرکت دادن آنها در پروژه های تولیدی کمپانی آرخه به فکر یک برنامه ریزی بلند مدت است. چون غیر از این نگاه به آموزش را صحیح نمیداند. 

 

چرا ما به این شیوه را در پیش گرفتیم؟

 نتیجه برای ما بسیار مهم است، و این سئوال برای ما مطرح است که هنرجو پس از دوره آموزشی کجا می رود؟ و چه آینده ای دارد؟ ما در دوره های آموزشی خود سعی مهم در برنامه ریزی این بوده که هدف داشته باشیم و به این نتیجه رسیدیم که به یک همکاری بلند مدت فکر کنیم، یعنی برای هنرجویان با تیکه بر توانایی های کمپانی ایجاد موقعیت و شغل کنیم. و آنها را در پروژه های کمپانی دخالت بدهیم. و به این شیوه آینده درخشانی خواهد داشت. و یکی از دلایلی که ظرفیت پذیریش ما محدود می باشد همین مسئله ست.  

 

مدن زمان برگزاری نشست:

مدت زمان پس از ثبت نام اعلام می شود 

مهلت ثبت نام : 

برای اطلاعات بیشتر از طریق واتسپ 09123884634 در ارتباط باشید، در تایم اداری با شما همراه خواهند بود و پاسخگوی شما عزیزان. 

 

 

برای خرید بلیت ٬ ثبت نام نمایید:

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: در متن بلیت آدرس محل برگزاری موجود است

تلفن محل برگزاری: 88993552