اطلاعات تکمیلی نمایش خرده خیانت های زناشوهری

 
: اریک امانوئل اشمیت
: شهلا حائری
: رحمان خوب زاده
 
: نسیم ادبی، مرتضی اسماعیل کاشی، رحیم نوروزی

: سلمان خوب زاده

: رضا آشفته

: میلاد مجرد

 : سورنا کوکب ایرانی
: امیر حسین شیرازیان
: رضا حیدری
: فاطمه رحیمی
: سارا توکلی
: محمد مهدی موسایی
: یاسمن وفایی

: ماریا حاجیها
: شقایق عزیزی
: کارگاه دکور آرخه

 

سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه VIP
قیمت بلیت 0 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت 0 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 45,000 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: مجموعه سالن های وابسته به کمپانی آرخه

تلفن محل برگزاری: 88959698