قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه VIP
قیمت بلیت از 50,000 تا 100,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 50,000 تا 100,000 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: آدرس: خیابان کریم خان زند، آبان جنوبی(عضدی جنوبی) خیابان سپند. "تماشاخانه سپند"

تلفن محل برگزاری: 88993553