اطلاعات تکمیلی نمایش " نیلوفر آبی "

نمایش نیلوفر آبی
استاد راهنما: دکتر مهرداد رایانی مخصوص
کارگردان: یاسمن حق شناس
نویسنده: یاسمن حق شناس
دانشگاه: آزاد اسلامی . هنر و معماری واحد تهران مرکز
بخش اجرا: نمایشنامه خوانی
خلاصه نمایش: پدری همراه سه دخترش در جنوب تهران زندگی میکند اتفاق هایی می افتد که سه دختر تصمیم ب ترک خانه میشودند ولی پدر متوجه شده و مانع آنها میشود تا ....

قیمت جایگاه های مختلف:

جایگاه A
قیمت بلیت 20,000 تومان

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: در متن بلیت آدرس محل برگزاری موجود است

تلفن محل برگزاری: 88993552