نگاهی به نمایش آرش به کارگردانی گلچهر دامغانی

دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 20:39

آرخه نیوز  _ رضا آشفته: آرش از آن اسطوره های ملی و میهنی است که می تواند همچنان در همان گسترۀ تاریخی ما را نسبت به هویت و فرهنگ ریشه دارمان بیدار نگاه دارد. با اینکه آرش یکی از مهم ترین اسطوره های ایرانی است  اما به جرات می توان گفت که به آن کم پرداخته شده و نوشته در موردش بسیار کم است. درواقع  چیزی که آرش را تاکنون برای ما حفظ کرده نقل های سینه به سینه از این اسطوره  است.

دربارۀ این نمایش به طور خلاصه می توان گفت که هومان یکی از سرکردگان سپاه ایران و از واپسین کمانگیران است که از اوضاع نابه سامان سرزمین و آشفتگی سپاه دلزده و نومید است؛ و ایران در برابر توران کمر به سوی شکست خم کرده و رو به نابودی ست... ندای اسپندارمز هومان را به کاری می خواند که برای او بسیار شگفت و دشوار است و ... به همین منوال کشواد، افراسیاب و در نهایت آرش، هر یک به سهم خود در این شگفتی و دشواری غرقه می شوند تا...

گلچهر دامغانی کارگردان بر این باور هست: از آرش چه کم نوشتـه اند، اما این اسطوره چه بسیار زنـده تر از هر ابرمرد افسانـه ای، حکایت خویـش را سینـه به سینـه در گذر از سده های بسیـار هر بار به هر نسـل تازه، به ارمغـان رسانده و دلها را به پیکـان خویش همبسته کرده است.

این نمایشنامه سپاسی است از هرآنکس که پیش از این از آرش نوشته است و پیشکشی است به جوانانی که بالیدند و پر کشیدند.

آرش این نمایش با آرشی که پرداخته سیاوش کسرائی و بهرام بیضایی است تفاوت بسیاری دارد. آرش کسرائی بسیار ابرمرد و خداگونه است و آرش بیضائی هم  بسیار ساده و خاکی است و  بر حسب تصادف وارد وادی مشخص کردن مرز ایران می شود. آرش داستان من نه ابرمرد است و نه آنقدرها ساده.

نمایش آرش به کارگردانی گلچهر دامغانی از تکنیک‌های نقالی و برخوانی بهره گرفته است. در واقع این نمایش یک نقالی یا برخوانیِ جمعی و مدرن است. بازیگران که شامل 9 بازیگر مرد و 4 بازیگر خانم هستند، روی صندلی‌هایی نشسته‌اند و هر کدام نقش یا حتی نقش‌هایی را بر عهده دارند. اجرای موسیقی، آواز و حتی صداهای روی صحنه بر عهده‌ بازیگران است. از آلات موسیقی ایرانی یا ساده‌ای استفاده شده است. این موسیقی و اجرا با توجه به بخش‌های تراژیک، حماسی یا بزم‌گونه‌ نمایشنامه با آلات متناسبی اجرا می‌شود.

بازیگران: امیر محمدی، منصور نصیری، اروین گالستیان، حامد فعال، میرحسین نونچی، بیاینا محمودی، عرفان رحیمی، پریسا خواجه دهی، مجید عراقی، شیدا مقصودلو راد، امیر ستاری.

همراهان نقش آفرینی: بهنوش ثابت قدم- آواز/  نگار کیمیا قلم- نوازنده دهل، تنبک، بندیر.