اپرای عاشورا یک نقطه عطف در آثار بهروز غریب پور است.

دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 20:42

آرخه نیوز _ رضا آشفته: اپرای عاشورا در میان اپراهای عروسکی بهروز غریب پور یک نقطه عطف است. نمایشی که فراتر از یک اندوه و سوگواری صرف ما را با زوایای روشنی از یک بزرگمرد مذهبی آشنا می گرداند و حتی اگر باوری هم به او نداشته باشیم در مقام یک انسان برایمان این بزرگی و جاودانگی حضورش در دنیا برایمان آشکار خواهد شد.

"اپرای عاشورا" روایتی از زبان محتشم کاشانی است. هدف هم این بوده که از نگاه موزه‌ای در این بهره‌مندی از نسخ و شیوه تعزیه پرهیز شود. بهروز غریب‌پور هم درباره این اتفاق تازه در زمینه اجرای"اپرای عاشورا" معتقد است:«مردم به حق در اجرای"رستم و سهراب" از اشعار فردوسی به لهجه ارمنی اعتراض می‌کردند و در"مکبث" نیز زبان ایتالیایی می‌توانست بیشتر اجرای اپرای عروسکی در ایران را تحت الشعاع خود قرار ‌‌دهد. اما تماشاگران با اجرای اپرا با زبان فارسی سلیس و با کلمات کاملاً مفهوم روبه‌رو خواهند شد. در گام فعلی نیز تعدادی از استعدادهای جوان وارد عرصه اپرا شده‌اند که از همان زمان که اپرای"رستم و سهراب" اجرا می‌شد، عده‌ای می‌آمدند و اعلام آمادگی می‌کردند که اگر قرار است برای کارهای بعدی اپرای فارسی اجرا شود، آماده تست دادن و حضور در گروه خوانندگان هستند. در اجرای فعلی خوانندگان اشقیا و اولیا همگی ایرانی هستند. تمام خوانندگان نقش‌های اولیا در دستگاه‌های ایرانی آوازخوانی می‌کنند و گروه اشقیا نیز در رسیناتیو یا همان اصطلاح اشتُلُم‌خوانی در تعزیه آواز می‌خوانند.

بنابراین با توجه به این که در تعزیه نقش‌های مثبت و منفی در آوازخوانی از هم تفکیک می‌شود و این سنت سابقه 5 قرنی دارد، در اجرای"اپرای عاشورا" اتفاق تازه‌ای می‌افتد که از اپرای اروپایی در نکته‌ای تازه پیش می‌افتد و آن این است که نقش‌ها به شکل ترسیم شده‌تر و تفکیک‌پذیرتری در صحنه ارائه می‌شوند.»

در"اپرای عاشورا" عمده‌ترین صحنه، صحنه کربلاست. همچنین صحنه‌هایی مربوط به بارگاه یزید، بارگه ابن‌زیاد، خانه شمر، خانه محتشم کاشانی و صحنه‌های تلفیقی اجرا می‌شود. مجموعاً 6 صحنه در"اپرای عاشورا" وجود دارد. در جابه‌جایی‌ها هیچ گونه وقفه‌ای وجود ندارد و صحنه‌ها همانند دو اجرای قبلی در هم تنیده هستند.

طراح عروسک علی پاکدست و سرپرستی کارگاه عروسک‌سازی با مریم اقبالی بوده است، که همواره در این سالها با خلاقیت و نگاه مثبت کارشان را توسعه داده اند.