یادداشت حسین کیانی: سحرسوزان / سحری که پیام آورِ خورشید است

چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 21:47

آرخه نیوز: در پی حادثه اخیر خودسوزی یک دختر عاشق فوتبال اکثریت هنرمندان کشور به این موضوع واکنش نشان دادند، حسین کیانی نویسنده و کارگردان صاحب نام تئاتر در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع طی یادداشتی واکنشی متفاوت نشان داد: 

متن یاداشت حسین کیانی:

سحر سوزان: 

یک؛ آنکه خود را می سوزاند حاضرشده تا جهنمِ گناهِ خودکشی را بر جهنمِ زندگی که برایش ساخته اند ترجیح دهد. او آنچنان از این زندگی بیزار است و متنفر که دردناک ترین روش-خودسوزی- را برایِ کشتنِ خود برمی گزیند. گویی بدین وسیله می خواهد از زندگیِ خود که دیگران برایش ساخته اند،انتقامی سخت بگیرد و جنازه ی سوخته ی خود را چون پتکی بر سر آنان بکوبد.

دو؛ آبی از دیربازِ انسان، رنگ رهایی و وسعتِ بی انتها بوده است، زنگ زلالی، رنگ خلوص و بی ریایی و آبی از دیربازِ زمین با سحر آغاز شده است، سحری که پیام آورِ خورشید است و گشایشِ آسمانِ آبی و وسعت بی مرزش. تا سحر نباشد، آسمان آبی نمی شود و سحر اگر نباشد یا بسوزد، آسمان تا همیشه تیره گون خواهد ماند.
سه؛ ای کاش این خودسوزیِ آن دخترآبی"سحرِخدایاری" درس عبرتی شود،برای سحرسوزان و برای کسانی که این همه جوان کُشی را در فرارِ مغزهاو ناامیدشدن ها و بی انگیزگی ها و خودکشی ها نمی بینند. کاش این سحرسوزان که برپا کرده اند،اندکی بیدارشان کند و به مددِ روشنی آتشی که سحر برجان خود انداخت، اندکی باطنِ تیره و سیاهِ خود را ببینند.