اشکان خطیبی: حضور امروز زنان در ورزشگاه مدیون استقامتشان است

پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 16:15

آرخه نیوز: اشکان خطیبی هنرمند صاحب نام سینما و تئاتر کشور نسبت به حضور امروز زنان در استادیوم آزادی در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داد.

وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: حضور امروز زنان در استادیوم، مدیون استقامت و پافشاری خودشان است و بهای گزافی که پرداخته اند.