نگاهی به بیوگرافی و سوابق زینب لک

یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 23:52

زینب لک
کارگردان، پژوهشگر، مدیر رسانه
دانش آموخته ی کارگردانی تئاتر از دانشکده سینماتئاتر دانشگاه هنر

دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عرسکی دانشجویان سال |1390
دبیر انجمن عروسکی دانشکده سینما تئاتر ازسال 1386 الی 1390
مدیر مسئول مجله خیالباز سال 1390
مدیر روابط عمومی امور پناهندگان استانداری تهران از سال 1390 الی 1394
مدیر مسئول و سردبیر مجله فرهنگی اجتماعی بافیا (پناهندگان)
مدیر رسانه استانداری تهران از سال 1394 الی 1397
مشاور ارشد حوزه فرهنگی خانه مطبوعات تهران از سال 1397
مدیر بخش فرهنگی و امور رسانه امور پناهندگان استانداری تهران از سال 1397
مشاور رسانه و مدیر ارتباطات نخستین جشنواره فیلم بی کلام جهان در سال 1394
مشاور رسانه و مدیر ارتباطات نخستین جشنواره سراسری تئاتر کیش 1396
مشاور رسانه و مدیر روابط عمومی نخستین جشنواره سراسری تئاتر آرخه 1398
عضو اصلی دبیرخانه روابط عمومی علم تا عمل ازسال 1394
عضوفعال انجمن روابط عمومی ایران از سال 1393
مدیر مسئول ، صاحب امتیازو سردبیر نخستین مجله تئاتر عروسکی (اپیزود)
مشاور رسانه گروه اپرای عروسکی آران به سرپرستی بهروز غریب پور ازسال 1395
مشاوررسانه اپرای خیام 1396و اپرای شیخ صنعان 1397 اجرا در جشنواره بین المللی تئاتر فجر
مشاور رسانه و عضو شورای سردبیری مجله فرهنگی ادبی آنگاه
مشاور رسانه رسانه نمایش سفر به نهایت دور اجرا در سالن چارسو تئاتر شهر 1395
مشاور رسانه نمایش کوکوی کبوتران حرم به کارگردانی افسانه ماهیان اجرا در شهرزاد 1396
عضو تیم رسانه نمایش خانه برنارد آلبا به کارگردانی علی رفیعی اجرا در تالار وحدت در سال 1397
مشاور رسانه نمایش سگدو به کارگردانی عباس غفاری آبان 1398
عضو تحریریه سرویس فرهنگی روزنامه آفتاب یزد ، روزنامه هنرمند از سال 1394
موسس و مدیر سینماتک پانتئون درخانه اندیشمندان علوم انسانی 1397
کسب مدارک بین المللی در حوزه روابط عمومی و رسانه در کنفرانس های بین المللی از سال 1392 الی1398